พระอินทร์ประทานพร IN-007

฿2,800.00

พระอินทร์นั่งประทานพร

🙋: #พระอินทร์นั่งประทานพร #ช้างสามเศียร #พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ #ช้างเอราวัณ
🕉️ : พระอินทร์ จึงถือเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย พระอินทร์จึงเป็นเทพที่จิตใจประเสริฐ พระองค์มีหน้าที่คอยคุ้มครองผู้ที่กระทำความดีอยู่เสมอ พาหนะของพระอินทร์ คือ รถเทียมม้าสีแดง และม้าแก้วทรงสีขาว ชื่อว่า อุจไฉศรพ ซึ่งเกิดจากเกษียรสมุทร อีกทั้งยังมีช้างทรง 3 เศียร (แต่เดิมมีถึง 33 เศียร) นามว่า คชาเอราวัณ หรือซึ่งปกติจะเป็นเทพบุตรผู้หล่อเหลา และจะแปลงกายเป็นช้างเอราวัณเมื่อพระอินทร์จะไปไหน
🕉 : พระอินทร์นั่งประทานพร
💯 : วัสดุ : ทองเหลือง
ขนาด : หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 26 ซม. ฐานกว้าง 10×13.5 ซม.
น้ำหนัก : 2 กิโลกรัม
ทำสี : น้ำผึ้ง
📌ติดต่อสอบถาม
📱Line id : narunchara2553 หรือไลน์@: @wcf6266l
📱เบอร์ไลน์: 0626292649
Tel : 0945365142 ,0864644251

สนใจสินค้าสินค้า โทร. 094-536-5142 หรือ LINE ID: NARUNCHARA2553

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระอินทร์  นั้นท่านมีหลายชื่อ  เช่น  ท้าวสักกะ  ท้าวสหัสนัย  ท้าวสุชัมบดี  ท้าววาสพ  ท้าวมฆวาน  เป็นต้น  แต่ชื่อพระอินทร์มีคนรู้จักมากว่าชื่ออื่น  ท่านครอง  ๒  ชั้นฟ้า  คือ  สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์  และสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา  

          อนึ่ง  ในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์นั้นสมบูรณ์ด้วยสมบัติอย่างมโหฬาร  เช่น  มีวิมานชื่อ  เวชยันตปราสาท  อันเป็นที่ประทับของพระอินทร์มีแท่นทิพย์  ชื่อว่า  บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์  มีลักษณะพิเศษ

คือเวลาพระอินทร์ประทับนั่งก็จะยุบลง  เวลาเสด็จลุกขึ้นก็จะฟูขึ้น  มีสภาพอ่อนนุ่มนิ่ม  แต่พอมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแท่นทิพย์นี้ก็จะแข็งดุจศิลาขึ้นมาทันที  ดังคำที่ว่า ทิพย์อาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา  กระด้างดังศิลาประหลาดใจ  นอกจากนี้ยังมีต้นไม้วิเศษประจำชั้นดาวดึงษ์  มีชื่อว่า  ปาริฉัตร  หรือ  ปาริชาติ  ก็เรียก  มีสระโบกขรณีชื่อ  สุนันทา  มีสวนสวรรค์ชื่อ  จิตรลดา  มีศาลาสำหรับฟังธรรม  เรียกว่า  เทวธรรมสภา  มีเทวดาที่มีความสารถในเชิงช่างชื่อว่า  วิษณุกรรมเทพบุตร  และยังมีเทวดาที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง  คือ  เอราวัณเทพบุตร  ปรกติก็เป็นเทวดา  แต่เมื่อพระอินทร์กับเทพผู้เป็นสหายจะประพาสอุทยานสวรรค์  เทวดาองค์นี้ก็จะแปลงร่างเป็นช้างชื่อว่า  เอราวัณ  พอกลับจากอุทยานสวรรค์ก็จะคืนร่างเป็นเทพบุตรตามเดิม

          สำหรับมเหสีของพระอินทร์นั้นมี  ๔  นางด้วยกันคือ  นางสุธรรมา  นางสุจิตรา  นางสุนันทา และนางสุชาดา  ก็แลในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์นั้นล้วนแต่มีสิ่งสวยสดงดงามทั้งสิ้น  รูปก็งาม  เสียงก็ไพเราะ  กลิ่นก็หอมหวนชวนอารมณ์   สถานที่ที่มีอารมณ์อันเลิศ  เรียกว่า  สวรรค์  อนึ่งสวรรค์นั้น  สำหรับเป็นที่ต้อนรับเฉพาะคนทำความดีเท่านั้น  ส่วนคนทำความชั่วอยู่ไม่ได้    สถานที่ที่คนทำควาดีพึงไป  เรียกว่า  สวรรค์

 

พระคาถาบูชาองค์ท่านท้าวอัมรินทราธิราช (พระอินทร์)
พระคาถาบูชา 1
โอม ตราจาร อินทร มวิตาร มินทรัง หเว หเว สุหวัย สุรอินทรัม มัณยามิ ศักร ปรุหูต อินทรัม สวสิต โน มัฆวา ธาตวินทรัช โอม อินทรายะ นมัช

พระคาถาบูชา 2
โอม นะโม มหาอินทรจักรโข อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ สะปะอิปิ อิติอรหัง มหาไตรโลกัง พุทธัง มหาเทวัง ประสิทธิเต

พระคาถาบูชา 3
โอม  สักกะ  เทวะวันทานัง  สุขิตา  มหาลาโภ
ทุติยัมปิ  สักกะ  เทวะวันทานัง  สุขิตา  มหาลาโภ
ตะติยัมปิ  สักกะ  เทวะวันทานัง  สุขิตา  มหาลาโภ

พระคาถาบูชา 4
โอม พระอินทราราชาธิราชะ อุปาทะวะตายะ เอยยะรา
พาหานายะ ปุระพะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉันตุ กุญชะติ
ขิปปายะ วิปปะยันตุ สวาปะ สะวาหายะ สัพพะอุปาทะ
วนาสายะ สุขขะ วัทฒะโก โหตุ อายุวัทฒะนะ สุขะ พะลัง
อัมหากังรักปะตุ สวาหะ สวาหายะ