พญาอนันตนาคราช9เศียร NA-014

฿3,000.00

พญาอนันตนาคราช ให้โชคลาภเงินทอง ทรัพย์สมบัติมากมาย

🙋️ : #พญาอนันตนาคราช #พญานาค9เศียร
🕉️ : อนันตนาคราช หรือ “เศษะนาค” ราชาแห่งเหล่านาค เป็นพญานาคที่ลอยอยู่ในจักรวาล หรือบนเกษียรสมุทร เพื่อเป็นที่ประทับของพระนารายณ์ บางครั้งมีห้าเศียร เจ็ดเศียร หรือพันเศียร
🕉 : พญาอนันตนาคราช  ปู่พญาอนันตนาคราช 9เศียร
💯 : วัสดุ : ทองเหลือง
ขนาด : หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 31 ซม. ฐานกว้าง 13×13 ซม.
น้ำหนัก : 3 กิโลกรัม
ทำสี : สนิมเขียว
📌ติดต่อสอบถาม
📱Line id : narunchara2553 หรือไลน์@: @wcf6266l
📱เบอร์ไลน์: 0626292649
Tel : 0945365142 ,0864644251

สนใจสินค้าสินค้า โทร. 094-536-5142 หรือ LINE ID: NARUNCHARA2553

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

พญาอนันตนาคราช
เล่ากันว่าองค์ท่านจะมีกายที่ใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด  มี ๑๐๐๐ เศียร ท่านเกิด ทั้งในน้ำและบนบก  เกิดจากครรภ์และจากไข่     มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ และท่านสามารถจะแปลงร่างเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดารูปร่างสวยงาม กล่าวว่า ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมี กษัตริย์แห่งนาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกปกครองดูแล  พญาอนันตนาคราช เป็นพญานาคประจำองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุ ผู้เป็นแท่นบรรทมขององค์พระนารายณ์ ที่ครอบครองเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะมีพระวรกายเป็นสีขาว ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง มีพระมเหสีคือนางพญาอุษาอนันตนาวดี
เป็นพญานาคิณีประจำองค์พระแม่ลักษมี ซึ่งพระแม่ลักษมีนี้เป็นพระมเหสีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ
เป็นพญานาคิณีที่อยู่ในตระกลูวิรูปักขะที่มีพระวรกายเป็นสีทองทั้งองค์ รวมทั้งปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรก็เป็นสีทอง “อนันตนาคราช”หรือ “เศษะนาค” ราชาแห่งเหล่านาค เป็นพญานาคที่ลอยอยู่ในจักรวาล หรือบนเกษียรสมุทร เพื่อเป็นที่ประทับของพระนารายณ์ บางครั้งมีห้าเศียร เจ็ดเศียร หรือพันเศียร แต่ละเศียรสวมมงกุฏเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ เชื่อกันว่าราชาแห่งนาคนี้เป็น “อธิเศษะ” หรือเศษะแรกของโลก คือเป็นต้นกำเนิดแห่งนาคทั้งปวง เมื่ออธิเศษะแผ่ตัวออก เวลาจะดำเนินไป ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตก่อเกิดขึ้นมา และเมื่อกลับมาขดตัว จักรวาลจะหยุดนิ่งทันที
 พญาอนัตนนาคราช เป็นพญานาคราชที่มีความสำคัญมากพระองค์หนึ่งในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซึ่งพระมหากษัตริย์เปรียบสมมติเทพ และเทพที่ถูกสมมติก็คือ องค์พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ นั่นเองเพราะฉะนั้น พระมหากษัตริย์ตามลัทธิเทวาราชา
จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระนารายณ์ กับ พระยาอนันตนาคราช อย่างชัดเจน
พญานาคเกิดได้ทั้ง 4 แบบ คือ
– เกิดแบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที  ผุดเกิดสำเร็จเป็นตัวเป็นตน เช่น พรหม เทวดา เปรต หรือสัตว์นรกทั้งปวง
– เกิดแบบสังเสทชะ เกิดในสิ่งที่หมักหมมในเปลือกในตม ในที่ชื้นแฉะหรือด้วยเหงื่อไคลโดยไม่อาศัยฟองไข่ และครรภ์ของมารดาคือเกิดนอกครรภ์ เช่น หนอนหรือเชื้อแบคทีเรีย
– เกิดแบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์ อย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
– เกิดแบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่

คาถาบูชาปู่อนันตนาคราช วิสุทธิเทวา
นะโมะ ( ๓ จบ)
กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคา พระยานาค อนันตนาคราช วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทานางพญา
นาคินี อนันตวะดี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ
คาถาบูชาพญานาค

ตั้งนะโม 3 จบ
“นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ”

คาถาบูชาปู่พญานาคภุชงค์นาคราช
นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา ภุชงค์ นาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ.
คาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดี ศรีสุทโธ
วิสุทธิเทวา ปูเชมิ  ( 3 ครั้ง )

คาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาเจ้าย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)