ปู่ฤาษีพรหมเมศประทานพร R-511

฿2,900.00

🙋️ : #ฤาษีพรหมเมศ #ปู่ฤาษีพรหมมา #พ่อแก่ #ปู่ฤาษี108

🕉️ : ฤาษีพรหม เป็นฤาษีชั้นสูงสุดใน ๗ ชั้นฤาษี มีอิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช อำนาจมากมายมหาศาลตำราว่าเป็นพระพรหมแบ่งภาคลงมาบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุญาณ สมาบัติชั้นสูง บุญบารมีของพระพรหมฤาษีว่ามีมากมาย พรหมวิหารครบถ้วนสมบูรณ์ เมตตา กรุณา ของฤาษีพรหมบรมครูชั้นสูง ผู้บูชาช่วยให้ผาสุกยิ่งๆขึ้น และจะพบเจอความเจริญก็ส่งเสริมให้ความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นๆ

📌 : ปู่ฤาษีพรหมเมศ ปู่ฤาษีพรหมมา
💯 : วัสดุ : ทองเหลือง
✔ : ขนาด : หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 28 ซม. ฐานกว้าง 13×15 ซม.
✔ : น้ำหนัก : 2.5 กิโลกรัม
✔ : ทำสี : น้ำผึ้ง
📌ติดต่อสอบถาม
📱Line id : narunchara2553 หรือไลน์@: @wcf6266l
📱เบอร์ไลน์: 0626292649
Tel : 0945365142 ,0864644251

สนใจสินค้าสินค้า โทร. 094-536-5142 หรือ LINE ID: NARUNCHARA2553

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรมครูปู่ฤาษีพระพรหม เทพเจ้าสูงสุด แห่งการสร้างสรรค์ เปี่ยมเมตตา เป็นพระผู้สร้างโลก ให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท ลิขิตทุกความเป็นไปในสรรพสิ่ง กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัยเทวะลักษณะ บรมครูปู่ฤาษีพระพรหม มี 4 พระพักตร์ หมายถึงคัมภีร์พระเวททั้ง 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เทียบได้กับพรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนา ประทับบนดอกบัวบาน พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์ มีความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการ เป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่างๆ ได้แก่ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ กษัตริย์ เกิดจากอก แพศย์เกิดจากส่วนท้อง และศูทรเกิดจากเท้า ตามมติโบราณกล่าวถึงตำราพรหมชาติ พุทธลักษณะที่ฤาษีแต่งไว้ มาจากพรหม เหตุที่รู้ถึงพุทธลักษณะได้เพราะพรหมเป็นผู้มีอายุยืน รู้เห็นเรื่องราวต่างๆตลอดกาล….

 

คาถาบูชาพ่อแก่ พระฤษี 108 พระองค์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธะ สะ (3 จบ)


อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ 
อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง
วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา 
อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

โอม ฤ ฤา 
โอม นะโมนะมัสสะการิยะ มุนีวะระจะนัง สักการะวันทะทานัง มุนินโท มะนุสสาสะนัง โลกา สาธุ สาธุ อนุโมทะทันติ มะหาลาโภภะวันตุเม โอม นะโมนะมัสสะการะ อะหังเมสา ธุสะระณัง ปัจจะพุทธา นะมามิหัง นะโมยะมะสิตะวายะ อะหังระอะ สาธุ ติการัง มุนิเทวา มะหามุนีเทวา วันทะนานัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม โอมนะโมนะมัสการะ อะหังเมธานัง สาธุ สะระณัง ปัจจะพุทธา นะมามิหัง นะโม ยะ มะสิตะวายะ อะหังระอะ ติการะรังตะรัง อิศะวะรัง อุมา นารายะนัง พรหมมะธาดา มะหาวิยัง เนาวะ สัพพะเทวานัง ธุสาสะนัมโลเก ตรียัม พะยัม ชัยยะมังคะละ สาธุสะ ประสิทธิเม 
โอม อิมัสมิง สักการะ วันทะนัง มุนิพรหมมานัง ปูชิตตาวา มะหาลาโภ สุขขะ พะลัง ปูชายะ ภะวัตุเม โอม นะโม นะมัสการะ อะหังเมธานัง สาธุ สะระนัง ปัจจะพุทธา นะมามิหัง นะโมยะ มะสิตะวายะ อะหังระอะ สาธุติการะรันตะรัง มุนิเทวา วันทะทานัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม โอม อิมัง วันทานัง สันติโลเก อิมัสมิง มุนิมะนุสสานัง ปูชา อาราธะนานัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม มะหาลาโภ มามะ มามัง ประสิทธิ สิทธิ ประสิทธิเม จงมาประสิทธิเม จงมาประสิทธิ