นารายณ์บรรทมสินธ์ S-003

฿2,000.00

พระนารายณ์ทรงบรรทมสินธ์

🕉️ พระนารายณ์ มหาเทพทรงบรรทมสินธ์อยู่บนอนันตนาคราช โดยมีพระแม่ลักษมีทำหน้าที่ปรนนิบัติอยู่เคียงข้าง พระองค์จะประทานความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นพระเจ้าผู้ช่วยเหลือให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรค ช่้วยแก้ไขปัญหา ประทานอำนาจบารมี และคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย

💯วัสดุ : ทองเหลือง
ขนาด : หน้าตัก 3 นิ้ว สูง 18ซม. ฐานกว้าง 9×27 ซม.
น้ำหนัก : 1.5 กิโล.
ทำสี : น้ำตาล
📌ติดต่อสอบถาม
📱Line id : narunchara2553 หรือไลน์@: @wcf6266l
📱เบอร์ไลน์: 0626292649
Tel : 0945365142 ,0864644251

 

สนใจสินค้าสินค้า โทร. 094-536-5142 หรือ LINE ID: NARUNCHARA2553

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระนารายณ์หรือพระวิษณุ เป็นเทพเจ้า 1 ใน 3 แห่งพระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 อันได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ และพระอิศวรพระนารายณ์ถือเป็นพระผู้สงวนปกป้องรักษาโลก เมื่อเกิดเหตุเภทภัยต่างๆพระนารายณ์จะอวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญเสมอ  พระแม่ลักษมีได้รับยกย่องให้เป็น “ศักติ” และชายาของพระวิษณุ ก็เริ่มมีการทำประติมากรรมพระแม่ลักษมีคู่กับพระวิษณุมากขึ้น มีทั้งอยู่ในอิริยาบถทรงยืนเคียงข้างกัน ทรงยืนโอบกอดประทับเคียงข้างกัน ประทับโอบกอด และ พระอิริยาบถบรรทม ลักษณะทั่วไป : เป็นหญิงสาวรูปงาม ดวงตาเหมือนกลีบดอกบัว สะโพกผาย มีสิริโฉมงดงาม พระวรกายอยู่ในวรรณะขาวหรือทอง มี 2 กรเสมอ แต่งองค์อย่างนางกษัตริย์ สวมสร้อยสังวาลย์ กุณฑลและธำมรงค์ ปางที่รู้จักและน่าสนใจ : “นารายณ์บรรทมสินธุ์ หรือ พระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ” เป็นตอนที่พระวิษณุทรงบรรทมในท่ามกลางเกษียรสมุทร โดยมีพญาอนันตนาคราชทำหน้าที่รองรับพระวรกาย ครั้งนั้นเป็นการบรรทมหลับระหว่างภายหลังจากการทำลายโลกด้วยอำนาจแห่งพระศิวะมหาเทพ ทุกสรรพสิ่งถูกทำลายล้าง พื้นดินจมอยู่ใต้มหาสมุทร

 

คาถาบูชาพระนารายณ์

โอม…นะโม นารายะ นามะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ…นะโม นารายะ นามะ ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ…นะโม นารายะ นามะ ภะวันตุเม หรือ โอมนโม นารายะณายะ นะมัหหรือ โอม นะโม นารายะณา ยะ นะ มะ ฮา

คาถาบูชาพระแม่ลักษมีมหาเทวี

โอม ศริ่ง ศริไย นะมัห หรือ โอม มหาลักษไมย นะมัห หรือ โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา