พระแม่อุมาเทวี หรือ เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือ พระแม่ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด และเป็นเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาสนาอันสูงสุด หากใครหมั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ พระองค์จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้น อำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวียิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานกำลังวังชาแห่งความเป็นหญิง ประทานชัยชนะเหนือผู้ร้าย ทำลายสิ่งชั่วช้าเลวทราม อีกทั้งยังช่วยประทานบริวารมากมายและอำนาจในการปกครองได้ด้วย สำหรับผู้ครองเรือน พระองค์ทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ หรือความผาสุขในการครองเรือน ทำให้ครอบครัวเปี่ยมสุข และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง….

แสดงทั้งหมด 18 ผลลัพท์

Show sidebar

ครอบครัวพระแม่อุมา J-401

฿4,500.00

ครอบครัวพระแม่อุมา J-402

฿8,900.00

ครอบครัวพระแม่อุมา J-403

฿4,500.00

ครอบครัวพระแม่อุมา J-404

฿1,600.00

พระแม่กาลี J-406

฿1,800.00

พระแม่กาลี10หน้า J-407

฿7,900.00

พระแม่ทุรคาขี่เสือประทานพร J-408

฿1,900.00

พระแม่ทุรคาขี่เสือประทานพร J-409

฿7,500.00

พระแม่ทุรคาขี่เสือประทานพร J-418

฿5,000.00

พระแม่ทุรคาประทานพร J-410

฿4,800.00

พระแม่อุมาขี่ไก่ J-412

฿6,000.00

พระแม่อุมาประทานพร J-411

฿1,500.00

พระแม่อุมาประทานพร J-413

฿7,500.00

พระแม่อุมาประทานพร J-414

฿2,900.00

พระแม่อุมาประทานพร J-417

฿5,000.00

พระแม่อุมาประทานพร J-419

฿990.00

พระแม่ไภรวี J-415

฿4,000.00

แม่มารีอัมมันยืนประทานพร J-416

฿5,000.00