พระศิวะ มหาเทพ ในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู หรือเทพผู้มีฉายานามว่า เทพเจ้าผู้ทำลายล้าง นับเป็นหนึ่งใน ตรีมูรติ ผู้ยิ่งใหญ่ พระศิวะมหาเทพผู้ทำลายความชั่วร้าย จอมราชาของเหล่าทวยเทพและมุนีทั้งปวง พระแม่อุมามารดา่แห่งจักรวาล มหาเทวีแห่งพระศิวะพระเทวาธิเทวะ มหาเทวะ พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระผุ้สร้างทุกสิ่ง พระผู้เกิดก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง พระผู้ที่ไม่มีวันเกิดและตาย พระศิวะ (คนไทยเรียกว่า พระอิศวร) เป็นบิดาของ พระพิฆเนศ มีชายาคือ พระแม่อุมาเทวี พระศิวะทรงเป็นมหาเทพ ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีมูรติ หรือ 3 มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)…

Showing 1–20 of 22 results

Show sidebar

ครอบครัวพระศิวะ SI-801

฿4,500.00

ครอบครัวพระศิวะ SI-802

฿1,600.00

ครอบครัวพระอิศวร SI-803

฿4,500.00

ครอบครัวพระแม่อุมา J-402

฿8,900.00

พระตรีมูรติ 5 เศียร SI-805

฿2,600.00

พระตรีมูรติ 5 เศียร SI-814

฿1,900.00

พระศิวะ5หน้า SI-806

฿15,000.00

พระศิวะทรงโค SI-807

฿4,000.00

พระศิวะนั่่งประทานพร SI-808

฿2,800.00

พระศิวะนั่่งประทานพร SI-809

฿2,800.00

พระศิวะนั่่งประทานพร SI-810

฿7,900.00

พระศิวะนั่่งประทานพร SI-811

฿1,700.00

พระศิวะนั่่งประทานพร SI-819

฿990.00

พระศิวะนาฎราช (ท่ารำ) SI-812

฿2,800.00

พระศิวะยืนประทานพร SI-813

฿2,800.00

พระอิศวรมูรติ SI-815

฿2,700.00

พระอิศวรมูรติ SI-816

฿5,000.00

ศิวนาฏราช SI-804

฿4,500.00

เศียรพระพิราพ R-522

฿359.00

เหรียญพระพิราพ R-529

฿500.00