พระพุทธเจ้า ร้านเนรัญชรา พระพิฆเณศ
หน้าแรก พระบูชา องค์เทพใหม่ องค์เทพเก่า งานศิลป์ สินค้าอื่นๆ วิธีสั่งซื้อ/และชำระเงิน ติดต่อสอบถาม
ยินดีต้อนรับ

เปิดร้าน 25/11/53
Update 16/05/54
K004
พระพุทธเจ้า
พระแม่กวนอิม
พระตรีมูรติ
พระอิศวร
พระศิวะ
พระนารายณ์
พระพรหม
พระแม่อุมา
พระแม่ทุรคา
พระแม่ลักษมี
พระแม่สุรัสวดี
พระพิฆเณศ
พระขันธกุมาร
พระพิราพ
พระหนุมาน
พระกฤษณะ
ปู่ฤาษี
ท้าวเวสสุวรรณ
พระพิเภก
ปู่ชีวก
พระเศรษฐีนวโกฏิ
พระวิษณุกรรม
พระนเรศวร
พระเจ้าตากสิน
พระปิยะมหาราช
พญาครุฑ
พญานาค
คาถาบูชาองค์เทพ
พระพิฆเนศร่ายรำ
พระพิฆเนศประทานพร
พระกฤษณะ
พระกาฬลพบุรี
พระหนุมาน
งานปั้นดินไทย
งานปั้นกล้วยไม้
งานปั้นกล้วยไม้
ขอบคุณครับ

องค์เทพ 1
องค์พระอิศวร,พระนารายณ์,พระพรหม,พระแม่อุมา,พระแม่ลักษมี,พระแม่สุรัสวดี,พระพิฆเณศ,พระขันธ์กุมาร,อื่นๆ

พระอิศวร พระแม่อุมา พระนารายณ์ พระลักษมี ปู่ฤาษี พระพิฆเณศ
เหรียญอิศวรด้านหลัง
แม่อุมา
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 400 บาท
เหรียญแม่อุมาด้านหลัง
พระอิศวร
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 400 บาท
เหรียญพระนารายณ์
ด้านหลังแม่ลักษมี
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 400 บาท
เหรียญแม่ลักษมีด้านหลัง
พระนารายณ์
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 400 บาท
เหรียญพ่อแก่ด้านหลัง
พระพิฆเนศ
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 400 บาท
เหรียญพระพิฆเณศ
ด้านหลังพ่อแก่
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4 ซ.ม.
฿ 400 บาท
พระพรหม พระพิฆเณศ ท้าวเวสสุวรรณ ฤาษีพรหม ปู่ฤาษีตาไฟ พระนารายณ์ทรงครุฑ
เหรียญพระพรหม
ด้านหลังพระพิฆเณศ
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4.5 ซ.ม.
฿ 400 บาท
เหรียญพระพิฆเณศ
ด้านหลังพระพรหม
กรอบทองไมคอน
ความสูง 4.5 ซ.ม
฿ 400 บาท
ท้าวเวสสุวรรณ
กรอบทองไมคอน
ความสูง 5.5 ซ.ม
฿ 400 บาท
ปู่ฤาษีพรหม
กรอบพลาสติกกันน้ำ
ความสูง 8.4 ซ.ม
฿ 250 บาท

ปู่ฤาษีตาไฟ
กรอบพลาสติกกันน้ำ
ความสูง 6.6 ซ.ม
฿ 250 บาท
นารายณ์ทรงครุฑ
กรอบพลาสติกกันน้ำ
ความสูง 7 ซ.ม
฿ 250 บาท
พระพิเภก พระพิราพ พระพิฆเณศ ท้าวเวสสุวรรณ เศียรปู่ฤาษี เศียรพระพิฆเณศ
พระพิเภก
กรอบพลาสติกกันน้ำ
ความสูง 7.5 ซ.ม
฿ 250 บาท
พระพิราพ
กรอบพลาสติกกันน้ำ
ความสูง 5 ซ.ม
฿ 250 บาท
พระพิฆเณศ
กรอบพลาสติกกันน้ำ
ความสูง 6.4 ซ.ม
฿ 250 บาท
ท้าวเวสสุวรรณ
กรอบพลาสติกกันน้ำ
ความสูง 5 ซ.ม
฿ 250 บาท
เศียรปู่ฤาษ ีเข็มกลัด
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 250 บาท
เศียรพระพิฆเณศเข็มกลัด
ความสูง 5 ซ.ม
฿ 250 บาท
พระขันธกุมาร พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์นรสิงห์ พระนารายณ์ พระอิศวรทรงโค
พระขันธกุมารยืน
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A001
พระอิศวรยืน
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.8 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A002
พระพรหม
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.7 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A003
พระนารายณ์นรสิงห์
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A004
พระนารายณ์
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A005
พระอิศวรทรงโค
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A006
พระตรีมูลติ พระอิศวรนาฏราช พระอิศวร พระพิฆเณศขี่สังข์ พระพิฆเณศเสวยสุข ฤาษีสมิงพราย
พระตรีมูรติ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.6 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A007
พระอิศวรนาฏราช
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A008
พระอิศวรประทานพร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.6 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A009
พระพิฆเณศนั่งหอย
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A010
พระพิฆเณศปางเสวยสุข
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A011
ปู่ฤาษีสมิงพรายท่ารำ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4.5 ซ.ม
฿ 100 บาท

รหัส A012
ฤาษีตาไฟ พระแม่ทุรคา พระพิฆเณศร่ายรำ พระพิฆเนศตรีมุข พระแม่อุมา พระพิฆเณศขี่หนู
ปู่ฤาษีตาไฟ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.5 ซ.ม
฿ 100 บาท

รหัส A013
พระแม่อุมา(แม่ทุรคา)
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A014
พระพิฆเณศปางร่ายรำ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A015
พระพิฆเณศปางตรีมุข
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4 ซ.ม
฿ 100 บาท

รหัส A016
พระแม่อุมา
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A017
พิฆเณศขี่หนูประทานพร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A018
ปู่ชีวก พระพิฆเณศขี่หนู ปู่ชีวก ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ พระแม่สุรัสวดี
พ่อปู่ชีวก
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A019
พระพิฆเณศขี่หนูประทานพร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.2 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A020
พ่อปู่ชีวก
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A021
ท้าวเวสสุวรรณ รมดำ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.6 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A022
ท้าวเวสสุวรรณ รมดำ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A023
พระแม่สรัสวดี
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

หมดครับ
พระพิฆเนศนั่ง พระพิฆเนศนั่ง พระแม่กวนอิม พระเศรษฐีนวโกฏิ พระกฤษณะ พระพิฆเณศปางเด็ก
พระพิฆเณศนั่ง2พระกร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A025
พระพิฆเณศนั่ง2พระกร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A026
พระแม่กวนอิม
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4.2 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A027
พระเศรษฐีนวโกฏิ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A028
พระกฤษณะ
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A029
พระพิฆเณศปางเด็ก
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A030
พระวิษณุกรรม พระพิฆเนศเดินธุดง พระพิฆเณศนาคปรก กรมหลวงชุมพร พระขันธกุมารปางเด็ก ปู่ฤาษี
พระวิษณุกรรมถือดอกบัว
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.2 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A031
พระพิฆเณศปางนารท
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.5 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A032
พระพิฆเณศนาคปรก
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.8 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A033
กรมหลวงชุมพร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4.4 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A034
พระขันธ์กุมาร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A035
ปู่ฤาษี
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 2.6 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A036
พระพิฆเณศ พระพิฆเนศ พระวิษณุกรรม พระนเรศวร ปู่ฤาษีเดินดง เสด็จพ่อ ร5
พระพิฆเณศนั่ง4พระกร
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A037
พระพิฆเณศปางรีนาโมจัน
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4.3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A038
พระวิษณุกรรมถือลูกดิ่ง
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3.6 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A039
พระนเรศวรมหาราช
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 3 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A040
ปู่ฤาษีเดินดง
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4.6 ซ.ม
฿ 80 บาท

รหัส A041
เสด็จพ่อ ร5 ทรงม้า
ขนาดแขวนคอ
ความสูง 4.3 ซ.ม
฿ 100 บาท

รหัส A042
หน้า  1 


พระพุทธเจ้า
อมิตาพระพุทธเจ้า
ภาพเขียนพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์กวนอิม
พระอิศวร
พระนารายณ์
พระพรหม
พระแม่ปราวตี
พระแม่ลักษมี
พระแม่สุรัสวดี
เศียรพระพิฆเนศ
พระโกญจนาเนศวร
รีนาโมจันคณปติ
ปู่ฤาษี
พระพิเภก
ท้าวกุเวร
วิษณุกรรม
พญานาค
Copyright © 2010 Narunchara.com. All Rights Reserved   25/11/53